Produkty

Objem: 1,8 m3
V prípade odberu vodomerných šácht a výkopových prác sa obráťte na firmu Ha Real, s.r.o. (www.hareal.eu)
Jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C30/37 v súlade s STN EN 206-1