Produkty

Objem: 1,8 m3
Cena: od 324 EUR
V prípade odberu vodomerných šácht a výkopových prác sa obráťte na firmu Ha Real, s.r.o. (www.hareal.eu)
Objem: 3,5 m3
8,5 m3
11,5 m3
20 m3
Cena: od 502,80 EUR
Hmotnosť: 10 500 kg
Cena: od 1513,20 EUR
Hmotnosť: 4 800 kg
Cena: od 480 EUR
Hmotnosť: 4 820 kg
Cena: od 480 EUR
Jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C30/37 v súlade s STN EN 206-1