Vodomerná šachta

Objem: 1,8 m3

Hmotnosť: 1 700 kg

Vonkajšie rozmery: výška 138 cm
šírka 118 cm
dĺžka 150 cm
V prípade odberu vodomerných šácht a výkopových prác sa obráťte na firmu Ha Real, s.r.o. (www.hareal.eu)

Fotogaléria

Dokumenty

Informácie o doprave, skladovaní a zabudovaní výrobku stiahnuť  dokument
Technický nákres stiahnuť  dokument
Upozornenie
Na teleso žumpy osádzať poklop až po aplikácií mrazuvzdorného flexibilného lepidla na dlažbu. Podobne osádzať aj nadstavec (komín) nad vstupom do žumpy. Týmto sa zabráni priesaku povrchových vôd do žumpy.