Vodotesná uzavretá betónová žumpa

Objem: 3,5 m3
8,5 m3
11,5 m3
20 m3
Hmotnosť: 3,2 t
5,9 t
6,5 t
11,8 t
konkrétne rozmery sú uvedené v tabuľke nižšie

Popis

Možnosti použitia

Schématické náčrty

Fotogaléria

Dokumenty

Informácie o doprave, skladovaní a zabudovaní výrobku stiahnuť  dokument
Upozornenie
Na teleso žumpy osádzať poklop až po aplikácií mrazuvzdorného flexibilného lepidla na dlažbu. Podobne osádzať aj nadstavec (komín) nad vstupom do žumpy. Týmto sa zabráni priesaku povrchových vôd do žumpy.